3 Βίδες για τις γεννήτριες

Βρέθηκαν μέσω CARGO 230601
Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 19.80, D.1 [ mm ] : 6.60, b.1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15
Βρέθηκαν μέσω CARGO 190367
Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 20.00, D.1 [ mm ] : 9.85, b.1 [ mm ] : 14.60, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T15
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230732
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 22.00, k.1 [ mm ] : 3.80, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230732
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 22.00, k.1 [ mm ] : 3.80, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230732
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 22.00, k.1 [ mm ] : 3.80, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230777
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 10.20, k.11 [ mm ] : 3.10, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230777
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 8.30, k.11 [ mm ] : 3.10, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230777
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 10.20, k.11 [ mm ] : 3.10, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1123433001
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20, m.1 : T15
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1123433001
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20, m.1 : T15