Βίδες για τις γεννήτριες

Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 23.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 19.80, D.1 [ mm ] : 6.60, b.1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.40, d.1 [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 21.00, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.40, d.1 [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 21.00, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.40, d.1 [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 21.00, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 30.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25