Πριτσίνια εναλλάκτη

  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Universal
  L. [ mm ] : 41.30
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Universal
  L. [ mm ] : 41.30
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for:
  L. [ mm ] : 41.30
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Valeo
  O.D. [ mm ] : 5.90, O.D [ mm ] : 5.90
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Valeo
  O.D [ mm ] : 5.90
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Valeo
  O.D [ mm ] : 5.90
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Universal
  O.D. [ mm ] : 3.00, L. [ mm ] : 38.70
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Universal
  O.D. [ mm ] : 3.00, L. [ mm ] : 38.70
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: Universal
  O.D. [ mm ] : 3.00, L. [ mm ] : 38.70
  Κατηγορία: Πριτσίνια εναλλάκτη Replacement for: