Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας

Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 27.00, D.1 [ mm ] : 14.00, k.1 [ mm ] : 6.00, d.2 [ mm ] : 10.00, m.1 [ mm ] : S14
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 19.50
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 30.00, D.1 [ mm ] : 14.00, k.1 [ mm ] : 5.40, d.2 [ mm ] : 8.30, m.1 [ mm ] : S14
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 24.50, D.1 [ mm ] : 14.00, k.1 [ mm ] : 5.00, d.2 [ mm ] : 8.00, m.1 [ mm ] : S14
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 32.00, D.1 [ mm ] : 16.00, k.1 [ mm ] : 7.00, d.2 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 30.00, D.1 [ mm ] : 14.00, k.1 [ mm ] : 5.00, d.2 [ mm ] : 8.00, m.1 [ mm ] : S14
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 28.00, D.1 [ mm ] : 17.00, k.1 [ mm ] : 6.00, d.2 [ mm ] : 11.70
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 29.30, D.1 [ mm ] : 17.00, k.1 [ mm ] : 7.70, d.2 [ mm ] : 10.10
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 24.00, D.1 [ mm ] : 17.00, k.1 [ mm ] : 4.30, d.2 [ mm ] : 10.30
Κατηγορία: Σειρά επιδιόρθωσης των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 31.00, D.1 [ mm ] : 16.00, k.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 8.50