Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα

Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 130.40, Diodes : 6 , Diode Amp. : 60, Source : , B+ [ mm ] : 24.90, B+thread [ mm ] : M8X1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 52.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 171.60, Diodes : 6, B+ [ mm ] : 23.00, B+thread [ mm ] : M8X1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 127.40, Diodes : 6, B+ [ mm ] : 12..70, B+thread [ mm ] : M8X1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 35.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 118.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ [ mm ] : M8x1.25, B+thread [ mm ] : 14.50
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 26.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 130.70, Diodes : 6 , Source : , B+ [ mm ] : 15.00, B+thread [ mm ] : M8X1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 129.40, Diodes : 12, Source : , B+ [ mm ] : 15.00, B+thread [ mm ] : M8X1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 35.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 120.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ [ mm ] : M8x1.25, B+thread [ mm ] : 13.00
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 130.00, Diodes : 6, B+ [ mm ] : 15.30, B+thread [ mm ] : M8X1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 150.00, B+ [ mm ] : 15.30, B+thread [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές με το πισινό κάλυμμα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 130.50, Diodes : 6, B+ [ mm ] : 14.90, B+thread [ mm ] : M8x1.25, Mounting dist. [ mm ] : 140.60