Ανορθωτές

Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 36.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 36.00, B+thread [ mm ] : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 36.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.50, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, Mounting dist. [ mm ] : 85.00
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 37, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, Mounting dist. [ mm ] : 85
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 36.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 32.60, B+thread [ mm ] : M6x1.0, Mounting dist. [ mm ] : 65
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 36.70, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.40, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 31.90, B+thread [ mm ] : M8X1.25, D+ [ mm ] : 20.20, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 35.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 114.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, B+ [ mm ] : 34.00, B+thread [ mm ] : M6x1.0, D+ [ mm ] : 20.00, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 35.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 113.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, Source : , B+ [ mm ] : 32.50, B+thread [ mm ] : M6x1.0, D+ [ mm ] : 21.00, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 34.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 114.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, B+ [ mm ] : 34.00, B+thread [ mm ] : M8x1.25, D+ [ mm ] : 20.50, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 36.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.00, H.1 [ mm ] : 56.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 32.00, B+thread [ mm ] : M8X1.25, D+ [ mm ] : 20.20, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 34.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 114.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 33.50, B+thread [ mm ] : M6x1.0, D+ [ mm ] : 19.00, D+thread [ mm ] : M4x0.7