Τροχαλίες γεννητριών

Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 34.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 45.20, Πλάτος [ mm ] : 49.20, L.3 [ mm ] : 41.60, L.2 [ mm ] : 33.70, D.1 [ mm ] : 31.80, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 40.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 50.00, Πλάτος [ mm ] : 38.20, L.3 [ mm ] : 14.90, L.2 [ mm ] : 7.70, D.1 [ mm ] : 33.00, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 42.60, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.10, Πλάτος [ mm ] : 38.20, L.3 [ mm ] : 14.30, D.1 [ mm ] : 34.00, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 36.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 62.00, Πλάτος [ mm ] : 37.70, L.3 [ mm ] : 14.60, L.2 [ mm ] : 9.00, D.1 [ mm ] : 35.00, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 38.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 46.00, Πλάτος [ mm ] : 32.00, L.3 [ mm ] : 24.20, D.1 [ mm ] : 23.20, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 35.40, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 43.30, Πλάτος [ mm ] : 14.10, L.3 [ mm ] : 7.70, L.2 [ mm ] : -0.50, D.1 [ mm ] : 6.60, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 37.90, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 46.20, Πλάτος [ mm ] : 42.10, L.3 [ mm ] : 34.50, D.1 [ mm ] : 33.40, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 38.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 46.00, Πλάτος [ mm ] : 22.10, L.3 [ mm ] : 14.60, L.2 [ mm ] : 7.00, D.1 [ mm ] : 5.40, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 36.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 49.90, Πλάτος [ mm ] : 37.30, L.3 [ mm ] : 14.50, D.1 [ mm ] : 22.20, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 37.90, Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 37.20, L.3 [ mm ] : 14.40, L.2 [ mm ] : 0.50, D.1 [ mm ] : 27.30, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6