Τροχαλιες γεννητριων

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 41.60, L. 2 [ mm ] : 18.00, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 5, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.70, Πλάτος [ mm ] : 37.20, L. 2 [ mm ] : 17.60, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 5, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 43.00, L. 2 [ mm ] : 18.60, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 5, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 37.40, L. 2 [ mm ] : 5.20, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.60, Πλάτος [ mm ] : 35.70, L. 2 [ mm ] : 4.90, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.60, Πλάτος [ mm ] : 36.50, L. 2 [ mm ] : 5.30, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 41.80, L. 2 [ mm ] : 15.20, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.50, Πλάτος [ mm ] : 38.30, L. 2 [ mm ] : 14.60, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 43.00, L. 2 [ mm ] : 14.80, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 17.00, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 56.00, Πλάτος [ mm ] : 42.10, L. 2 [ mm ] : 15.20, Σριθμός αυλακώσεων [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5