35 Πλαστικά

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125500635
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.00, H. 1 [ mm ] : 39.70, O.1 [ mm ] : 60.80, O.2 [ mm ] : 68.60, O.3 [ mm ] : 46.10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135240
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 50.00, O.1 [ mm ] : 61.70, O.2 [ mm ] : 47.00, O.3 [ mm ] : 69.60
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135241
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.70, H. 1 [ mm ] : 48.00, O.1 [ mm ] : 61.60, O.2 [ mm ] : 69.50, O.3 [ mm ] : 46.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 333543
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.60, H. 1 [ mm ] : 30.80, O.1 [ mm ] : 63.40, O.2 [ mm ] : 54.60, O.3 [ mm ] : 75.95
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233588
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 47.60, O.1 [ mm ] : 74.20, O.2 [ mm ] : 64.30, O.3 [ mm ] : 58.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235254
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.40, H. 1 [ mm ] : 36.10, O.1 [ mm ] : 63.00, O.2 [ mm ] : 54.10, O.3 [ mm ] : 73.10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135382
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 49.00, O.1 [ mm ] : 62.50, O.2 [ mm ] : 70.00, O.3 [ mm ] : 47.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135442
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 118.00, H. 1 [ mm ] : 51.40, O.1 [ mm ] : 67.70, O.2 [ mm ] : 67.70, O.3 [ mm ] : 66.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD43551APC
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 31.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135607
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 138.00, H. 1 [ mm ] : 50.80