2 Πλαστικά

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125500518
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.00, H. 1 [ mm ] : 39.70, O.1 [ mm ] : 60.80, O.2 [ mm ] : 68.60, O.3 [ mm ] : 46.10
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M126603
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 125.40, H. 1 [ mm ] : 30.00, O.1 [ mm ] : 63.60, O.2 [ mm ] : 54.40, O.3 [ mm ] : 73.75
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125500058
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 50.00, O.1 [ mm ] : 61.70, O.2 [ mm ] : 47.00, O.3 [ mm ] : 69.60
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125500108
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.70, H. 1 [ mm ] : 48.00, O.1 [ mm ] : 61.60, O.2 [ mm ] : 69.50, O.3 [ mm ] : 46.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125500519
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 51.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M146652
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.60, H. 1 [ mm ] : 30.80, O.1 [ mm ] : 63.40, O.2 [ mm ] : 54.60, O.3 [ mm ] : 75.95
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233588
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 47.60, O.1 [ mm ] : 74.20, O.2 [ mm ] : 64.30, O.3 [ mm ] : 58.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M146692
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 38.30, O.1 [ mm ] : 63.70, O.2 [ mm ] : 52.90, O.3 [ mm ] : 74.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14782APC
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.40, H. 1 [ mm ] : 36.10, O.1 [ mm ] : 63.00, O.2 [ mm ] : 54.10, O.3 [ mm ] : 73.10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233653
Κατηγορία: Πλαστικά Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 127.00, H. 1 [ mm ] : 85.60, O.1 [ mm ] : 73.90, O.2 [ mm ] : 63.60, O.3 [ mm ] : 53.40