Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας

Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 18.10, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 16.10, L.1 [ mm ] : 94.30
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 14.40, H.1 [ mm ] : 16.20
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 27.50, H.1 [ mm ] : 16.20
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 35.60, d. [ mm ] : M18.x1.5
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 15.20, d. [ mm ] : M9x0.75