Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας

Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 32.10
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 18.10, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 16.10, L.1 [ mm ] : 94.30
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Απορροή/εισροή των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: