Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας

Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, H. 1 [ mm ] : 4.40, O.D [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, H. 1 [ mm ] : 4.40, O.D [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, H. 1 [ mm ] : 4.40, O.D [ mm ] : 10.00
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, O.D [ mm ] : 14.20
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, O.D [ mm ] : 14.20
Κατηγορία: Παξιμάδια των πλαστικών καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, O.D [ mm ] : 14.20