Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας

Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 20.00, I.D [ mm ] : 10.80, O.D [ mm ] : 19.05
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 22.00, L. [ mm ] : 13.10, I.D [ mm ] : 10.60, O.D [ mm ] : 16.00
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 27.05, I.D [ mm ] : 13.45, O.D [ mm ] : 21.10
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 27.05, I.D [ mm ] : 13.45, O.D [ mm ] : 21.10
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 27.05, I.D [ mm ] : 13.45, O.D [ mm ] : 21.10
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 16.00, I.D [ mm ] : 10.80, H. [ mm ] : 21.00, O.D [ mm ] : 22.00
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
L. [ mm ] : 19.90, I.D [ mm ] : 8.60, O.D [ mm ] : 15.05
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Denso
L. [ mm ] : 34.50, H. [ mm ] : 17.60, W. [ mm ] : 18.80
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Poongsung
O.D. [ mm ] : 26.10, I.D [ mm ] : 10.75, H. 1 [ mm ] : 20.45, O.D [ mm ] : 17.05
Κατηγορία: Στοιχεία συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Universal