2 Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40429ARS
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.80, O.D.1 [ mm ] : 18.05, O.D.2 [ mm ] : 24.10, H.1 [ mm ] : 26.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40230ARS
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 18.05, O.D.1 [ mm ] : 18.05, H.1 [ mm ] : 20.00, d. [ mm ] : M8x1.25, L.1 [ mm ] : 20.00, Thread [ mm ] : M8 x1.25
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1120300048
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 13.45, O.D.1 [ mm ] : 21.10, H.1 [ mm ] : 27.05
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1120300048
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 13.45, O.D.1 [ mm ] : 21.10, H.1 [ mm ] : 27.05
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41224ARS
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 13.45, O.D.1 [ mm ] : 21.10, H.1 [ mm ] : 27.05
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : M10x1.5, O.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 21.10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232742
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 10.45, O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.2 [ mm ] : 16.05, H.1 [ mm ] : 20.05
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232742
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 10.45, O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.2 [ mm ] : 16.05, H.1 [ mm ] : 20.05
Βρέθηκαν μέσω CARGO 232742
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 10.45, O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.2 [ mm ] : 16.05, H.1 [ mm ] : 20.05
Κατηγορία: Υποδοχή συναρμολόγησης της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 10.70, O.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.2 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 23.00