Δάχτυλοι segera της γεννήτριας

  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
  O.D. [ mm ] : 33.00, T. [ mm ] : 1.25
  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
  O.D. [ mm ] : 36.80, T. [ mm ] : 1.5
  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for:
  I.D [ mm ] : 31.50, O.D [ mm ] : 37.00, T. [ mm ] : 1.5
  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for: