Δάχτυλοι segera της γεννήτριας

  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
  O.D.1 [ mm ] : 33.00, H.1 [ mm ] : 1.30
  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
  O.D.1 [ mm ] : 36.80, H.1 [ mm ] : 1.5
  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 31.50, O.D.1 [ mm ] : 37.00, H.1 [ mm ] : 1.5
  Κατηγορία: Δάχτυλοι segera της γεννήτριας Replacement for: