3 Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας

Βρέθηκαν μέσω CARGO 235363
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 141.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 235363
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 141.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD03103ARS
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 141.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 16.90, I.D.2 [ mm ] : 14.14, O.D.1 [ mm ] : 19.10, O.D. 2 [ mm ] : 16.60, H.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 16.90, I.D.2 [ mm ] : 14.14, O.D.1 [ mm ] : 19.10, O.D. 2 [ mm ] : 16.60, H.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 16.90 , I.D.2 [ mm ] : 14.40 , O.D.1 [ mm ] : 19.10 , O.D. 2 [ mm ] : 16.60 , H.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.60 , O.D.1 [ mm ] : 20.00