2 Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας

Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49288
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 141.00
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49288
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 141.00
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49288
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 76.00, O.D.1 [ mm ] : 141.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45625ARS
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.50, I.D.2 [ mm ] : 8.50, O.D.1 [ mm ] : 27.40 , O.D. 2 [ mm ] : 24.70
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 16.90 , I.D.2 [ mm ] : 14.40 , O.D.1 [ mm ] : 19.10 , O.D. 2 [ mm ] : 16.60 , H.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.80 , O.D.1 [ mm ] : 14.00 , O.D. 2 [ mm ] : 7.70 , H.1 [ mm ] : 16.70
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 7.30 , O.D.1 [ mm ] : 12.10
Κατηγορία: Διηλεκτρικά ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.10 , O.D.1 [ mm ] : 16.10