14 Διηλεκτρικά της γεννήτριας

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41014ARS
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 8.40, O.D.1 [ mm ] : 26.00, T.1 [ mm ] : 10.70
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114227
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 8.60, O.D.1 [ mm ] : 26.10, H.1 [ mm ] : 24.50
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114858
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 18.80, L.1 [ mm ] : 34.60, T.1 [ mm ] : 2.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114858
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 18.80, H.1 [ mm ] : 2.00, L.1 [ mm ] : 34.60
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114858
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 18.80, H.1 [ mm ] : 2.00, L.1 [ mm ] : 34.60
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 7.10, O.D.1 [ mm ] : 15.90, O.D.2 [ mm ] : 9.50, H.1 [ mm ] : 18.20, H.2 [ mm ] : 6.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 19.00, I.D.2 [ mm ] : 8.30, O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.2 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 18.60
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.20, I.D.2 [ mm ] : 19.50, O.D.1 [ mm ] : 21.50, O.D.2 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 7.70
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.00, I.D.2 [ mm ] : 13.00, O.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.2 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.20, I.D.2 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 17.90, H.1 [ mm ] : 5.00