14 Διηλεκτρικά της γεννήτριας

  Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41014ARS
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 [ mm ] : 8.40, O.D.1 [ mm ] : 26.00, T.1 [ mm ] : 10.70
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114227
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
  I.D.1 [ mm ] : 8.60, O.D.1 [ mm ] : 26.10, H.1 [ mm ] : 24.50
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114858
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
  I.D.1 [ mm ] : 18.80, L.1 [ mm ] : 34.60, T.1 [ mm ] : 2.00
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114858
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
  Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 81114858
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 7.10, O.D.1 [ mm ] : 15.90, O.D.2 [ mm ] : 9.50, H.1 [ mm ] : 18.20, H.2 [ mm ] : 6.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M147622
  Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: