1 Διηλεκτρικά της γεννήτριας

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50051ARS
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 15.40, H.1 [ mm ] : 11.50, W.1 [ mm ] : 35.80, L.1 [ mm ] : 32.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41543ARS
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.60, I.D.2 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 21.80, O.D.2 [ mm ] : 11.60, L.1 [ mm ] : 11.30
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 9.50, I.D.2 [ mm ] : 4.10, O.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.2 [ mm ] : 4.95, H.1 [ mm ] : 10.40, H.2 [ mm ] : 4.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 9.50, I.D.2 [ mm ] : 4.10, O.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.2 [ mm ] : 4.95, H.1 [ mm ] : 10.40, H.2 [ mm ] : 4.00
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 9.50, I.D.2 [ mm ] : 4.10, O.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.2 [ mm ] : 4.95, H.1 [ mm ] : 10.40, H.2 [ mm ] : 4.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475012
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
W.1 [ mm ] : 77.40, T.1 [ mm ] : 13.10
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475012
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
W.1 [ mm ] : 77.40, T.1 [ mm ] : 13.10
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475012
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
W.1 [ mm ] : 77.40, T.1 [ mm ] : 13.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41245ARS
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 20.40, O.D.2 [ mm ] : 8.30, H.1 [ mm ] : 13.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137129
Κατηγορία: Διηλεκτρικά της γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 120.40