Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών

  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for: Hitachi
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for: Hitachi
  I.D.1 [ mm ] : 37.40, O.D.1 [ mm ] : 130.00, H.1 [ mm ] : 20.00
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for: Hyundai / Kia
  I.D.1 [ mm ] : 37.40 , O.D.1 [ mm ] : 120.00 , H.1 [ mm ] : 21.00
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for:
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for:
  H.1 [ mm ] : 5.50
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 37.40, O.D.1 [ mm ] : 113.00, H.1 [ mm ] : 22.00
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 31.50 , O.D.1 [ mm ] : 114.50 , H.1 [ mm ] : 20.00
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 114.00, H.1 [ mm ] : 9.50
  Κατηγορία: Δίσκοι ανορθωτών και ρυθμιστών των ανορθωτών Replacement for: