Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας

Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
H. [ mm ] : 24.60, O.D. [ mm ] : 17.10, I.D [ mm ] : 14.70, O.D [ mm ] : 27.40
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for: Ford
W. [ mm ] : 24.00, H. [ mm ] : 17.00, L. [ mm ] : 38.30
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for: Ford
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
O.D. [ mm ] : 41.70, I.D [ mm ] : 15.70, W. [ mm ] : 10.40
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
H. [ mm ] : 22.00, L. [ mm ] : 53.40
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
T. [ mm ] : 5.40, I.D [ mm ] : 19.50, O.D [ mm ] : 22.00
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
W. [ mm ] : 27.20 , L. [ mm ] : 33.00
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
W. [ mm ] : 27.40 , L. [ mm ] : 39.30
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
H. [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 17.70, I.D [ mm ] : 18.20, L. [ mm ] : 23.00, O.D [ mm ] : 19.80
Κατηγορία: Περιβλήματα των διακοπτών γεννήτριας Replacement for:
T. [ mm ] : 3.80, I.D [ mm ] : 15.40