Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας

Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Valeo
Διάμετρος τροχού [ mm ] : 52.00, Πλάτος [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for:
Διάμετρος τροχού [ mm ] : 44.50, Πλάτος [ mm ] : 1.40
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 52.30, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.45, Πλάτος [ mm ] : 4.70
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 52.30, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.45, Πλάτος [ mm ] : 4.70
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
Διάμετρος ανοίγματος άξονα [ mm ] : 52.30, Διάμετρος τροχού [ mm ] : 55.45, Πλάτος [ mm ] : 4.70
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
Διάμετρος τροχού [ mm ] : 51.60, Πλάτος [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
Διάμετρος τροχού [ mm ] : 49.00, Πλάτος [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Replacement for: Bosch