Καλύμματα των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας

    Κατηγορία: Καλύμματα των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for: Ford
    H. [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 41.15, W. [ mm ] : 26.30