80 Περιβληματα γεννητριων

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO BOSF00M318001
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.90, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 144.70, H.1 [ mm ] : 123.20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138030
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 142.40, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 157.50, H.1 [ mm ] : 97.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M318045
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.00, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 144.60, H.1 [ mm ] : 107.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD801810(BOSCH)SBR
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.30, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 151.60, H.1 [ mm ] : 66.00
Βρέθηκαν μέσω BMW 12311738098
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 141.50, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 148.50, H.1 [ mm ] : 77.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135780
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 125.00, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 130.20, H.1 [ mm ] : 69.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD801819(BOSCH)SBR
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 46.00, O.D.1 [ mm ] : 162.60, H.1 [ mm ] : 70.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD801818(BOSCH)ABR
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.00, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 97.00
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 128.00, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 135.50, H.1 [ mm ] : 65.00
Βρέθηκαν μέσω NISSAN 23118-W9800
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 134.00, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 140.20, H.1 [ mm ] : 40.30