3 Περιβληματα γεννητριων

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125885023
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 133.60, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 144.80, H.1 [ mm ] : 75.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125885230
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 149.20, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 157.00, H.1 [ mm ] : 78.70
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125887013
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 178.60, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 190.00, H.1 [ mm ] : 150.30
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125827013
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 184.60, I.D.2 [ mm ] : 72.00, O.D.1 [ mm ] : 190.50, H.1 [ mm ] : 93.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125825358
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 153.00, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 157.70, H.1 [ mm ] : 61.50
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135908
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 137.00, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 145.00, H.1 [ mm ] : 65.00
Βρέθηκαν μέσω VW 038903537A
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.20, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 145.70, H.1 [ mm ] : 62.00
Βρέθηκαν μέσω VW 038903506A
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.50, I.D.2 [ mm ] : 35.20, O.D.1 [ mm ] : 143.00, H.1 [ mm ] : 96.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139918
Κατηγορία: Μπροστινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 127.00, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 130.20, H.1 [ mm ] : 64.30
Βρέθηκαν μέσω CARGO 230623
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 127.00, I.D.2 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, H.1 [ mm ] : 77.50