Αλουμινίου

Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 165.70, H. 1 [ mm ] : 136.40, O.1 [ mm ] : 105.70, O.2 [ mm ] : 105.70, O.3 [ mm ] : 105.70
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 114.00, H. 1 [ mm ] : 36.50, O.1 [ mm ] : 45.50, O.2 [ mm ] : 61.50, O.3 [ mm ] : 61.50
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 37.20
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Ford
O.D.1 [ mm ] : 124.00, H. 1 [ mm ] : 25.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 117.90, H. 1 [ mm ] : 36.10
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.30, H. 1 [ mm ] : 39.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 108.40, H. 1 [ mm ] : 35.80
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for: Denso
O.D.1 [ mm ] : 125.00, H. 1 [ mm ] : 39.00, O.1 [ mm ] : 45.70, O.2 [ mm ] : 5.90, O.3 [ mm ] : 52.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 119.00, H. 1 [ mm ] : 35.20, O.1 [ mm ] : 61.50, O.2 [ mm ] : 51.30, O.3 [ mm ] : 45.80
Κατηγορία: Αλουμινίου Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 129.00, H. 1 [ mm ] : 40.00, O.1 [ mm ] : 46.00, O.2 [ mm ] : 62.00, O.3 [ mm ] : 51.00